Українська Галицька армія: Військово-патріотичне виховання та вишкіл

28 Вересня, 2018

Друкується за рекомендацією спеціалізованої Вченої ради (К.35.052.15) Державного університету “Львівська політехніка”, протокол # 3 від 10 грудня 1999 р.

“Східний видавничий дім”
Донецьк-Львів-2000

УДК 63.3 (2 Ук)
Ф – 96

Футулуйчук Василь. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.).- Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, 2000 р. – 152 с.

ISBN 966-7517-19-5

У книзі розкривається досвід військово-патріотичного виховання у Збройних Силах Західно-Української Народної Республіки.

Для науковців, педагогів і військових вихователів, курсантів, солдатів, усіх хто цікавиться українськими визвольними змаганнями першої чверті XX століття.

Науковий редактор – Микола Литвин, доктор історичних наук, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України
Рецензенти: Іван Білас, доктор історичних наук, генерал-лейтенант, Народний депутат велика історія України, Верховна Рада України, гетьман Українського козацтва.
Володимир Кравченко, доктор історичних наук, професор, полковник міліції, Донецький інститут внутрішніх справ.
Микола Пантелюк, генерал-осавул, головний отаман Кальміуської паланки Українського козацтва.

ISBN 966-7517-19-5
В. Футулуйчук

З М І С Т

Вступ

Розділ 1. Історіографія та джерельна база
1.1 Історіографія проблеми
1.2 Джерела

Розділ 2. Національно-історичні традиції військового вишколу й виховання: від “Січі” до регулярної Галицької армії
2.1 Відродження січових традицій у Галичині наприкінці XIX – початку ХХ ст.
2.2. Галицька армія – історичний феномен національно-визвольних змагань1918-1920 рр.

Розділ 3. Система вишколу й виховання стрілецтва
3.1. Командири Галицької армії
3.2 Пресова Квартира Начальної Команди
3.3 Преподобництво Секретаріату військових справ і Начальної Команди
3.4. Армійська преса
3.5. Фронтовий театр НКГА

Розділ 4. Формування національно-державної ідеології, високих морально-бойових якостей
4.1. Виховання патріотичного обов’язку
4.2. Військова Присяга і Статути – основа правопорядку війська
4.3. Бойові традиції – важлива складова вишколу
4.4. Культурно-освітня робота серед війська і населення

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *