Проектування збагачувальних фабрик

24 Вересня, 2018

Білецький Володимир

Проектування збагачувальних фабрик

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів спеціальності
“Збагачення корисних копалин”
вищих навчальних закладів

Східний видавничий дім

Донецьк-2002

ББК33.4-4
УДК 622.7

С-50 Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик. — Донецьк, Східний видавничий дім, 2002. — 269 с.

ISBN 966-7804-42-9

Викладено вимоги до змісту і обсягу проектно-кошторисної документації проектів збагачувальних фабрик. Розглянуто питання про вибір і розрахунок схем збагачення корисних копалин, а також основного технологічного обладнання для реалізації цих схем. Викладено основні положення щодо розробки генерального плану і розміщення обладнання в цехах фабрик.

Для студентів та фахівців у галузі збагачення корисних копалин.

Табл. 108, іл. 98, бібл. 23.

Рецензенти: д-р техн. наук, професор М.М. Бережний (Криворізький технічний університет)
д-р техн. наук, професор В.Ф. Пожидаєв (Східноукраїнський національний університет)

©Смирнов В.О., Білецький В.С.

ISBN 966-7804-42-9 ©Макет “Східний видавничий дім“, 2002

Зміст

Передмова

 1. Зміст і обсяг проекту збагачувальної фабрики
  1. Загальні вимоги щодо проекту збагачувальної фабрики
  2. Техніко-економічне обґрунтування
  3. Технічний проект
  4. Об’ємне проектування
  5. Модульно-блоковий метод формування вуглезбагачувальних фабрик
  6. Порядок проектування
  7. Вихідні дані для проектування
  8. Системи автоматизованого проектування
 2. Збагачувальні фабрики
  1. Класифікація процесів переробки корисних копалин
  2. Класифікація і склад збагачувальних фабрик
  3. Схеми переробки корисних копалин
 1. Вибір показників роботи фабрики
  1. Мінімально допустимий вміст корисного компонента у вихідній сировині
  2. Продуктивність і режим роботи фабрики
  3. Вибір якісних показників схеми збагачення
  4. Основні розрахункові рівняння
 2. Вибір і розрахунок схем дроблення
  1. Схеми дроблення при підготовці руд до подрібнення
  2. Схеми дроблення при підготовці руд до самоподрібнення
  3. Вибір варіанта схеми дроблення
  4. Схеми дроблення при підготовці руд до збагачення
  5. Розрахунок схем дроблення
 1. Вибір і розрахунок схем подрібнення
  1. Операції класифікації в схемах подрібнення
  2. Схеми подрібнення в стержневих і кульових млинах
  3. Схеми рудного самоподрібнення
  4. Вибір схеми подрібнення
  5. Розрахунок схем подрібнення
 2. Вибір і розрахунок схем збагачення

  1. Класифікація схем збагачення
  2. Принципові схеми флотації
  3. Схеми збагачення руд чорних металів
  4. Схеми збагачення руд розсипних родовищ
  5. Розрахунок схем збагачення
  6. Схеми збагачення вугілля
 3. Вибір і розрахунок водно-шламової схеми
  1. Порядок розрахунку водно-шламової схеми
  2. Порядок розрахунку системи регенерації оборотної води
 4. Породне господарство фабрики
  1. Транспортування й укладання дрібних мокрих відходів
  2. Транспортування й укладання крупних сухих відходів
  3. Схеми складування відходів і оборотного водопостачання
  4. Рекультивація земель, зайнятих відходами вуглезбагачення
 5. Вибір обладнання
  1. Загальні принципи вибору і технологічного розрахунку обладнання
  2. Технологічне обладнання підготовчих операцій
  3. Технологічне обладнання збагачувальних операцій
  4. Технологічне обладнання заключних операцій
 1. Проектно-компонувальні рішення цехів і відділень збагачувальних фабрик
  1. Основні принципи компонування
  2. Схеми компонування обладнання
  3. Приймальні пристрої
  4. Бункери і склади сировини та концентратів
  5. Корпус крупного дроблення
  6. Корпус середнього і дрібного дроблення
  7. Головні корпуси збагачувальних фабрик
  8. Особливі випадки компонування
  9. Нестаціонарні збагачувальні фабрики
  1. Автоматичний контроль і регулювання технологічних процесів
  2. Похили жолобів для самопливного транспорту
  3. Допоміжні служби збагачувальної фабрики
 1. Генеральний план збагачувальної фабрики
  1. Вибір майданчика для будівництва збагачувальної фабрики
  2. Принципи проектування генерального плану
  3. Норми й вимоги при проектуванні генерального плану
 1. Основи будівельної справи
  1. Вимоги до виробничих будівель збагачувальних фабрик
  2. Умови експлуатації будівель і споруд збагачувальної фабрики
  3. Будівельні матеріали
  4. Мінеральні в’яжучі речовини. Будівельні розчини
  5. Властивості будівельних матеріалів
  6. Частини будівель і споруд
  7. Уніфікація будівельних параметрів промислових будівель
  8. Типи будівель вуглезбагачувальних фабрик
  9. Основні принципи монтажу обладнання

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *