Положення. Україна — це вислід труду і праці багатьох поколінь. Природа не дала українському народові вигідних умов життя, не забезпечила йому легких успіхів і безтурботного існування. Важкими зусиллями доводилося добувати життєвий простір. Довгі сторіччя тривали змагання й боротьба, поки наші предки закріпили за собою свою землю, багато вони “утерли поту” поки опанували і скультуризували дикі поля та зорганізували державу.

Характеристичною рисою географічного положення України було її посереднє місце між Центральною Європою та Азією. Як римський Янус Україна має два лиця — одно звернене до Заходу, друге — до Сходу. 3 західних країн вели до нас карпатські переходи шляхи на сухих вододілах і балтицькі ріки Комунікація з Заходом не зустрічала ніяких перепон, і Україна була зв’язана дуже близько з Західною Європою — і господарськими справами і культурою.

Боротьба за Галичину. Смерть Юрія II*, останнього з роду Романовичів, поклала кінець Галицько-волинській державі. Бояри, усунувши князя-католика, обрали собі володарем литовського князя Любарта-Дмитра*, що був посвоячений з Романовичами, був православної віри і мав популярність на Волині. Бояри думали оперти Галицьке-Волинське князівство на союзі з Литовською державою, яка доходила тоді до все більшої сили і значення. Любарт взяв під свою владу не лише Волинь, але й Галичину (у Львові зберігся при церкві св.Юрія дзвін з його іменем). Але не пощастило вже утримати незалежності Галицько-волинської держави і цілої її території. Покликання на престол литовського князя — це вже була відмова від самостійності, бо тим способом Галицько-Волинське князівство входило у залежність від Литви, стало литовською провінцією.

Яку користь здатні принести економічно зубожілому, соціальне нерозвинутому,
культурно нерухомому й політичне слабкому суспільству реформи законодавства,
а якщо конкретніше: який вплив справили на українців габсбурзької імперії консти-
туційні реформи XIX ст.? До кінця XIX ст. західні українці * вже мали великі здо-
бутки завдяки тим новим можливостям, що їх створила конституція. Але вони також
розуміли, що закони й конституції здатні гарантувати соціально-економічну та
національну справедливість лише до певних меж. Проте в загальному підсумку
австрійські конституції 1848 р. й особливо 1867 р. мали позитивний вплив і стали
поштовхом до небаченого піднесення політичної активності в західноукраїнському
суспільстві, до його організаційного зростання. Цей новий вибух активності справді
був таким сильним, що висунув українців Галичини, вражених тяжкими суспіль-
ними недугами, на авансцену всеукраїнського національного руху.

Грицак Ярослав Віртуальна Росія зробила короткі нариси про велика історія України, про наш народ,про наш дорогоцінний. Грицак Ярослав Секція 1. Про здобутки нової ери інтеграції українських земель до складу російської та Австрійської імперій, про першої хвилі національного відродження в Україні російської російське та польське революційні рухи в Україні 1820-1830 рр. Кирило-Мефодіївське братство: українська відповідь на нову імперську ідеологію початок українського національного руху на сахановичских землях від старої України до нової…

АБАЗИН АНДРІЙ … АХМЕД III БАБЕНКО ВІРА … БУЧМА АМВРОСІЙ МАКСИМІЛІАНОВИЧ ВАГИЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ … ВЯЗЛОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ ГАБРУСЕВИЧ ІВАН … ГУЦУЛЬСЬКО-БУКОВИНСЬКИЙ ЛЕГІОН ДАВИД ІГОРОВИЧ … ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ЕЛЕКЦІЙНИЙ СЕЙМ … ЕРЛЕ АЛЬФОНС ЄВГЕНІЙ IV … ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ЖВАНЕЦЬКА ОБЛОГА … ЖУЧЕНКО ФЕДІР ЗАБІЛА (Забелло) ПЕРМЕН ПЕТРОВИЧ … ЗОЛОТНИК (златник) ІБН БАТУТА … “ІСТОРІЯ РУСІВ” ЙОАКИМ САВЙОЛОВ … ЙОСИФ II КАВАЛЕРІДЗЕ ІВАН ПЕТРОВИЧ … КАРАДЖИЧ ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАЗИН ВАСИЛЬ…