ХАДЖІ-ГІРЕЙ (р. н. невід. -1466) -татарський хан, родоначальник династії Гіреїв Засновник Кримського ханства. Правив у 1427-66. У 1449 X.-Г. завдяки підтримці польського короля та великого князя литовського Казимира IV Ягеллончика проголосив незалежність Кримського ханства від Золотої Орди. У зовнішній політиці орієнтувався на Польщу, допомагав їй у боротьбі з Московською державою. У 1461 підтримав спробу Казимира IV Ягеллончика оволодіти Новгородом. Р. Шуст (Львів). ХАЛУПНИКИ – категорія залежних селян на українських землях у складі…

Зміст. Частина Перша: До засновання Київської держави. Частина Друга: Життє державне. Частина Третя: Доба Литовсько-Польська. Частина Четверта: Доба Козацька. Частина П’ята: Упадок козаччини і українського житя. Частина Шеста: Українське відродженє.

Яковенко Наталія Нариси велика історія України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст. ВСТУП Формування території: історичне ядро та пізніші прирощення Назви і самоназви української території Розділ І. ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ § 1. Праісторія: люди кам’яного і бронзового віків на території України § 2. Скіфія. Сарматія. Античні міста Північного Причорномор’я § 3. Від передслов’янських спільнот до слов’янських племінних союзів. Загадка Кия § 4. Руси і Русь у ІХ-Х століттях Розділ…

Друкується за рекомендацією спеціалізованої Вченої ради (К.35.052.15) Державного університету “Львівська політехніка”, протокол # 3 від 10 грудня 1999 р. “Східний видавничий дім” Донецьк-Львів-2000 УДК 63.3 (2 Ук) Ф – 96 Футулуйчук Василь. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920 рр.).- Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, 2000 р. – 152 с. ISBN 966-7517-19-5 У книзі розкривається досвід військово-патріотичного виховання у Збройних Силах Західно-Української Народної Республіки. Для науковців, педагогів і військових вихователів,…