Нариси Історії України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст.

1 Жовтня, 2018

Яковенко Наталія

Нариси велика історія України: З найдавніших часів до кінця XVIII ст.

ВСТУП
Формування території: історичне ядро та пізніші прирощення
Назви і самоназви української території

Розділ І. ПРАІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДІСТОРІЯ
§ 1. Праісторія: люди кам’яного і бронзового віків на території України
§ 2. Скіфія. Сарматія. Античні міста Північного Причорномор’я
§ 3. Від передслов’янських спільнот до слов’янських племінних союзів. Загадка Кия
§ 4. Руси і Русь у ІХ-Х століттях

Розділ ІІ. ПІД ЗНАКОМ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
§ 1. Київська Русь: держава і люди
Володимирове хрещення в легенді та реаліях
Контури державної будівлі в ХІ ст.
Боротьба князів за київське причастя (ХІІ-ХІІІ ст.)
Люди Русі: oratores, bellatores, laboratores
Етнос. Мова. Писемна культура
§ 2. Русь і Степ. Татаро-монгольське нашестя
Народи Степу в руському прикордонні (до початку ХІІІ ст.)
Походи Батия і створення Золотої Орди
§ 3. Галицько-Волинське князівство, або Королівство Руське
Формування території
Війни “за галицьку спадщину”. Данило Галицький
Нові претенденти на “галицьку спадщину”. Розпад Руського королівства

Розділ ІІІ.   НЕСХОЖІ ПАГОНИ РУСЬКОГО СТОВБУРА (кн.ХІV–сер.ХVІст.)
§ 1. Галицька і Подільська Русь
Демографічні зміни
Від дружинників і бояр до шляхти-русинів польської нації
Руська і Римська церкви: перші досвіди співжиття
Етнічна строкатість міста
Громадське самоврядування в містах. Маґдебургія і цехи
Феномен міської культури. Латинська наука в містах Русі
На перехресті нових вартостей
§ 2 Київська і Волинська землі
Перший удільний період
Кревська унія 1385 р. Яґайло й Вітовт
Свидриґайло і громадянська війна 1432-1440 рр.
Другий удільний період: Волинь Свидриґайла та Київщина Олельковичів
Волинські князі – господарі Русі
Київська митрополія і церковні осередки. Співжиття православних з католиками
Міське життя
Еволюція прав особи й станів: Литовські Статути і реформи 1560-х рр.
§ 3. Перші сто літ козаччини
Дике Поле. Пороги. Великий Луг
Перші згадки про козаків. Генеза українського козацтва
Кримський ханат – каталізатор козаччини
Лицарі християнства у мусульманському вбранні
Перша Запорозька Січ князя Байди-Вишневецького

Розділ ІV. УКРАЇНА-РУСЬ – ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ “ДВОХ НАРОДІВ” (1569-1648)
§ 1. Люблінська унія і перші реалії поунійного часу
Підстави життєвості унійної ідеї
Волинці і кияни на Люблінському сеймі 1569 р. Унійний привілей
Спалах князівської потуги після унії
Зустріч Русі з Руссю: галичани на Волині й Київщині
Острозька академія
§ 2. Від Берестейського собору до легалізації православної митрополії (1596-1632)
Пошуки шляхів релігійного порозуміння
Два собори в Бересті
Словесна війна
Силові конфлікти Русі з Руссю. Єзуїтське місіонерство і ворожість до ляхів
Шляхта й міщанство в обороні православ’я
Від висвячення митрополита під охороною козацької шаблі до легалізації православної митрополії (1620-1632)
§ 3. Шляхта, простолюд, козаки – вузол взаємопов’язань і протиріч
Шляхетська колонізація степової України. Поляки і євреї в новоосвоєних регіонах
Селяни, бояри, міщани: специфіка життєвого укладу
Козаччина між “реформою Баторія” і смертю Петра Сагайдачного
Боротьба за самоутвердження. Козацькі війни 1625-1638 рр.
§ 4. Розтятий світ, або загальний образ культури України-Русі в переддень Хмельниччини

Розділ V. КОЗАЦЬКА ЕРА
§ 1. Козацька революція 1648-1657 рр. Богдан Хмельницький – людина і міф
На терезах військового щастя
Кошмари війни
Дипломатія Хмельницького в пошуках виходу. Переяславська угода 1654р.
Організація території і модель влади Козацької держави
Старшинське оточення гетьмана
Початок московсько-польської війни 1654-1667 рр. Смерть Богдана Хмельницького
§ 2. Руїна (1658-1686)
Початок громадянської війни
Спроба повернутися у звичний світ: Гадяцька угода 1658 р.
Безталання Юрася Хмельниченка
Війна берегів: Тетеря і Брюховецький
Андрусівське розполовинення
Дем’ян Многогрішний “за” і “проти” Москви
Турецька альтернатива Петра Дорошенка
Рукотворна пустеля
§ 3. Мазепа і мазепинці
Іван Мазепа – загадка української історії
Шлях до полтавської катастрофи
Vae victis
Спроба реваншу Пилипа Орлика
§ 4. Культура, освітлена загравами воєн
Народження козацько-руської вітчизни
Минуле й сучасне України очима людей Церкви
Шедеври “літератури канцеляристів”: Григорій Граб’янка, Пилип Орлик, Самійло Величко
“Ми” і “Вони”, або нові образи сусідів
У химерному світі Бароко

Розділ VІ. УКРАЇНА ХVІІІ ст. МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ ІРОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ
§ 1. “Коліївщина” чи “пророцтво Вернигори”? – дилема українсько-польських взаємин у Речі Посполитій
Шляхта й городяни Правобережжя. Феномен хасидизму
Селянська проблема. Опришківство, гайдамаччина, Коліївщина
Зміни в житті Церкви. Василіанське просвітництво
§ 2. Згасання козацьких автономій у підросійській Україні
Політико-адміністративний устрій і загальний образ суспільства Гетьманської України
Слобідська Україна
Запорозька Січ

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *