Міжнародна щорічна акція “Спасенна планета”

1 Квітня, 2018

Сирота Любов

Міжнародна щорічна акція “Спасенна планета”

МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО — РЕАЛЬНІСТЬ

 

ЩО ПОСІЯНЕ — ВРОДИТЬ

Кілька років тому в колі колишніх прип’ятчан (клуб “Земляки”) народилася ідея надати всесвітньо відомому скорботному дню 26 квітня позитивного імпульсу Надії на спасіння людства з допомогою щорічного 10-хвилинного (з 17.00 до 17.10 за Грінвічем) єднання людства в спільному прагненні Миру, Злагоди, Добра й Любові. Саме з опублікування 28.01.98 р. Звернення жертв Чорнобильського катаклізму до землян у газеті “Ваше Здоров’я” й започаткувалася Міжнародна щорічна акція “Спасенна планета”, яка вже з першого кроку — 26 квітня 1998 року — знайшла чимало прихильників як в Україні, так і в Німеччині, Австрії, Болгарії, Росії, США. Думаю, це сталося завдяки усвідомленню головного уроку Чорнобиля — того, що без духовного відродження людство перетворить планету на “мертву зону”, якою стала наша прекрасна Прип’ять. Але ж понад шість мільярдів землян переселяти буде нікуди!

Зазначу, що акція в жодному разі не підмінює зусиль релігійно-духовних, культурно-просвітніх і соціально-політичних інституцій, а лише доповнює їхню повсякденну працю на ниві духовного оновлення, здобрюючи грунт для благодатних посівів. Тож цілком природно, що вона знайшла підтримку і на державному рівні. Однак подеколи зустрічається й повне нерозуміння важливості та практичних наслідків акції: дехто вважає ії суто релігійною, дехто наївною чи декларативною, а дехто взагалі несерйозною, мовляв, у суспільстві занадто багато злободенних проблем, аби перейматися “дурницями”.

Так, сьогоденні проблеми потрібно розв’язувати, але не забуваючи про день завтрашній, пам’ятаючи, що всі найгостріші, здободенні проблеми — від економічного занепаду й росту злочинності аж до воєн та екологічних і техногенних катастроф — мають довгий хвіст у минулому. Шари земні й надземні насичені явищами злодіянь. Епідемії, катаклізми та інші біди фізично й духовно залежать від цих нашарувань. Тож, що посіяли, те й пожинаємо! І чи можна дивуватися з того, що відбувається на планеті, коли свідомість багатьох із нас ще й досі не здатна сягнути далі своїх побутових, тілесних потреб? Адже кожна думка людини змінює ії оточення, бо вона володіє розмаїттям енергій, які щомиті творять чи руйнують світ навколо неї. Людина, яка не вчиться мислити про Вище, перетворюється на плазуна, притягуючи негативні енергії. Безліч хвороб і вбивств породжено думками руйнування. Думка, цей великий дар, гине в безглуздих діях! Дійшло до того, що ми готові занапастити навіть Матінку-Землю, тільки б не замислюватися про наслідки своїх дій і помислів. Саме духовна деградація та злочинна безвідповідальність завели людство в це порочне коло постійних злободенних проблем, вічної боротьби з наслідками власної недосконалості та неприйняття шляху духовного оновлення, вказаного Спасителем ще 2000 років тому.

Для невіруючих у Вищу Мудрість, для людей прагматичних змушена навести деякі положення з ноосферної концепції видатного українського вченого, академіка В. І. Вернадського, як наукового підгрунтя акції “Спасенная планета”. Не випадково серед науковців, які одразу підписалися під “Зверненням до землян”, був і послідовник Вернадського академік Д.М.Гродзинський.

Ще напередодні другої світової війни В. І. Вернадський писав: “Ідея об’єднання людства стає реальною тільки в наш час. Ясно, що створення такого Єднання є необхідною умовою організованості ноосфери, і до нього людство бузумовно прийде”. Якби це було почуто тоді, наскільки б менше темних нашарувань перекривало цивілізацію від допомоги Сил Вищих! До речі, соратник Вернадського П.А. Флоренський, розглядаючи реальне існування оболонки Землі, підвладної впливу людської думки і духу, назвав ії “пневматосфера”. Але як би ми не називали цей тонкий шар планети, кожна людина врешті-решт має збагнути, що від якості її думок і почуттів, від спрямованості її дій залежить усе, що коїться на Землі. Бо, як твердить закон Вернадського:

 

“МАКРОКОСМ — У МІКРОКОСМІ”

Учений бачив розвиток біосфери як Великий Процес, котрий розгортається в просторі-часі системи Земля та є просторово-часовим (ПЧ) відображенням ще Величнішого Процесу, що розгортається в масштабі Світобудови, відображенням еволюції Всесвіту. Тобто “Космос ліпить лик Землі”. Своєю чергою патологічні порушення космічного коду в умовах Землі негативно впливають на космічні процеси, бо відбувається постійний взаємовплив космічного ієрархічного ланцюга (КІЛ) та біологічного ієрархічного ланцюга (БІЛ). Прямі та зворотні зв’язки їх включають інформаційні, енернетичні, речовинні взаємодії, через які відбувається обмін інформацією, енергією та речовиною. В цій схемі можливе підтримування динамічного балансу (гомеостазу) як окремих ланок, так і ланцюга вцілому, що дає змогу з єдиних позицій розглядати проблеми охорони біосфери і Космосу від забруднень на речовинному та польовому рівнях. Усі види забруднень проявляються в порушенні інформаційної, енергетичної й речовинної структур КІЛ та БІЛ, що веде до порушень гомеостазу, до змін просторово-часових параметрів у кожній із означених ланок.

У системі, виведеній зі стану динамічного балансу, починаються патологічні процеси — “хвороби” (так само, як це відбувається в організмі людини — однієї з ланок вказаного ланцюга). Існує критичний поріг дисбалансу, перевищення якого веде до ввімкнення механізмів інтенсивної корекції “хворої” ланки з метою приведення ії до параметрів, визначених умовою динамічного балансу. Такі процеси можуть бути несподіваними (наприклад, для популяції людства), прискорено порушуючи всі форми інформаційної, енергетичної, речовинної організованості КІЛ-БІЛ.

Простіше кажучи, все негативне на Землі зумовлене забрудненнями на фізичному та духовному рівнях. Адже ми — людство — вже довели планету до критичного порогу дисбалансу. Ось чому так важливо інерції бездуховності протиставити точно спрямовану, благотворну, спільну енергію людства, яка цілком реально спроможна поліпшити стан тонкого шару планети, а це в свою чергу позитивно вплине на морально-психічне й фізичне здоров’я кожної людини. Та й виграють усі — і людина, і суспільство, і природа, бо що менше помилок, то менше наслідків невігластва (починаючи з побутового й техногенного і до політичного та планетарного рівнів).

Отож думка про доцільність і корисність духовності має увійти в життя, як істинне розуміння основ Буття. Божественна іскра кожної людини може запалати благотворним полум’ям при спрямуванні волі на злиття з Волею Вищою. Воля ж, спрямованна на Єднання з Вищою Волею, надбає міць магніту, здатного відчути й затвердити кращі умови життя, притягуючи всі необхідні енергії. Таким чином, змінивши пріоритети цінностей, людство спроможне відновити динамічний баланс системи Земля, бо думки, їдеї та прагнення наші матеріалізуються! Прикладів тому безліч. Наведу лише один з набутку того ж академіка Вернадського, який задовго до запуску першого штучного супутника Землі писав: “Ми бачимо в нашому суспільному середовищі прояви — стихійне прагнення — деяких особистостей в реальних мріях і діях вирватися з нашої планети, проникнути на побудованих апаратах за межі Землі, в інші світи Космосу. Це стихійне прагнення, треба думати, рано чи пізно виллється у фактичні результати”.

Отже в світлі ноосферної концепції Вернадського, щорічна міжнародна акція “Спасенна планета” може розглядатися, як одна з форм спільного впливу людства на гармонізацію ноосфери Землі, тобто — практичного моделювання майбуття!

Сподіваюся, ці міркування доведуть навіть скептикам, що ідея виживання вимагає духовного оздоровлення людства. Проте людина з чуйним, мудрим сердцем не має потреби заглиблюватися в наукові викладки, бо розуміє цей духовний процес у необхідності жити по совісті та виховувати в собі благотворні якості й чесноти, головними з яких залишаються Доброта й Любов (від любові до ближнього поступово наближаючись до божественної Любові).

 

ЛЮБОВ УРЯТУЄ СВІТ

Це не просто слова. Це і є головний принцип оновлення світу, той ключ, який відчинить людству браму в краще майбуття. І якщо кажуть, що перед смертю людині часто відкривається Вища Мудрість, наведу фрагмент з останнього інтерв’ю ще одного нашего видатного земляка, відомого оперного співака Анатолія Солов’яненка: “Любов мусить рухати світом! Краса, Любов і Добродійність повинні спасти світ, бо не може людина жити в оточенні зла, непримиренності, заздрощів, усього поганного, що створює негативні поля навколо нас. Цього не повинно бути! І духовність має виховуватись, – ми маємо пройнятися думкою про необхідність докорінних переломів. Подбати про те, щоб наш дух нарешті воссіяв над усім оцим, щоб він піднявся і сказав нам: “Хлопці! Люди! Куди ви йдете? Вам треба йти таким шляхом, щоб ви радість відчули від цього життя!..” Щоб наші діти потім сказали якісь вдячні слова, що ми їм полишили не тільки Чорнобиль та погану екологію, що ми залишимо їм Надію…”

Як це перегукується з тим, що нещодавно написав у своєму листі один із подвижників акції “Спасенна планета” американський письменник Дуглас Лемб: “Я так сильно хочу, щоб життя у цьому світі стало краще! І мене завжди дивувала думка, що насправді це зовсім не важко зробити — потрібно лише, щоб усі люди поважали життя, поважали одне одного та цінували цю прекрасну планету!”. Він, до речі, зробив копії з матеріалів про акцію і відправив їх різним суспільним та релігійним громадам (перш за все — Українській православній та Українській католицькій церквам Бостона), а також у редакції газет, включаючи російські та українські видання в Бостоні й Нью-Йорк Сіті. “Це чудова ідея — спрямована дія молитви, бо Господь завжди відповідає на всі молитви! — зазначив Дуглас, назвавши акцію “Спасенна планета” Днем Всепланетарної Молитви. І це дуже точне визначення!

Передбачаючи посмішку скептика, мушу сказати, що не треба розуміти молитву як абстрактне поняття. Бо молитва — місток єднання людини з Вищим Світом, провід для Вищої Благодаті. Випромінювання небайдужого серця мають вогненні якості, спроможні насичувати та очищувати простір. Молитві властиві якості потужного магніту, що притягує, уможливлює кращі можливості.

Антипод молитви — лихослів’я, як і всі інші негативні прояви, навпаки, створює своєрідний “темний магніт”, який збурює і забруднює простір. До речі, кощунство і лихоослів’я за своїми наслідками набагато шкідливіші, аніж викиди отруйних газів техногенних виробництв, бо породжують жахливу духовну руйнацію, не кажучи вже про хвороби, пов’язані з забрудненням атмосфери. Але страшніше всіляких хвороб — руйнування тонких навколопланетних шарів.Скільки ж молитов і добрих думок потрібно, щоб заповнити ці виразки простору! Міць мислительної енергії — тайна, про яку міркували мудреці всіх часів і народів. Отож маємо зрозуміти, що наша енергія дає неабиякі наслідки, і потенціал думки, довірений кожному, може бути використаний мудро й ощадливо — на користь світу, чи безглуздо й ганебно — на шкоду всьому сущому. Таким чином, саме молитва покликана стати великим досвідом і доказом вищих проявів духу, бо, промовляючи молитву, зверненну до Всевишнього, ми дбаємо про користь усього Світу.

Тож і сьогоріч, збираючись для об’єднання думки, ми збираємось для Блага, задля Спільного Добра. Думка про благо — щаслива думка, бо не буває благої думки, яка б не давала кращих плодів, — вона, мов блискавка, пронизуючи низькі шари, підноситься в шари духовні, повертаючись чистою енергією небесних сфер, яка захищає людину від негативних впливів. Ось чому так важливо кожному пробуджувати в серці вищі прагнення, бо енергії простору підвладні потужній дії сердечних випромінювань. І свідоме ставлення кожного до своєї божистої місії здатне покласти фундамент Нового Світу. Пробудження духовних сил виведе людство з глухого кута, — духовне оздоровлення принесе Світові вищі енергії, такі необхідні для еволюції планети й людства.

 

DIO VEDE — DIO PROVVEDE

“Бог бачить — Бог забезпечить”, — зазначив, одним із перших відгукнувшись на акцію “Спасенна планета”, професор Уго Персі з університету м. Бергамо, який переклав “Звернення до землян” на італійську і передав його в екологічну асоціацію LEGAMBIENTE (Ліга Середовища), що має свої осередки в 15 містах Італії. А перші щирі подвижники цієї ідеї з Вашингтонського університету професор Поль Брайнс (який ще 1998 року ввів текст Звернення в World Wide Web) та Біргітта Інгемансон продовжують розповсюджувати “Звернення” і афішу із запрошенням на черговий мітинг, що знову відбудеться 26 квітня о 9.00 (за місцевим часом) на майдані Дружби в м. Moskow Штату Айдахо (США) та закликають тих, хто не зможе прийти, в урочний час подумки приєднатися до акції. У Німеччині також поширюється коло релігійних, екологічних та суспільних громад, які підтримують акцію, про що повідомили екологи Йоханна Шухмайєр й Сюзанна Хеннинг з Мюнхену, та одна з перших пропагандистів цього проекту, викладач німецької мови Київського політехнічного університету О.С.Омельчук. Ольга Сергіївна, крім того, залучає до акції й своїх студентів, — як і викладач української літератури Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка, доктор філології Анатолій Ткаченко та доктор психології з Московського університету Адольф Хараш. Минулого року до них приєдналися студенти й викладачі з Києво-Могилянської Академії. Таким чином складається своєрідний духовний ланцюг між студентами українських вузів, Вашингтонського, Московського та італійського (м.Бергамо) університетів.

Також підтримали проект Усесвітній Духовний Університет Брахма Кумаріс (Індія) та товариство жертв ядерного бомбування Хіросіми “Джуно” (Японія). А доктор технічних наук Джон Гріффітс із міста Понтіклун Об’єднаного Королівства Великої Британії (UK), знайшовши “Звернення до землян” в інтернеті, ознайомив з ним прихожан церкви Св. Павла, що, до речі, підштовхнуло людей до збору коштів для запрошення білоруських дітей в Понтіклун на літній відпочинок і лікування. А 25 квітня 1999 року в церкві Св. Павла відбулася недільна служба, приурочена до 13-ї річниці Чорнобильської катастрофи, підчас якої був зачитаний і переданий кожному парафіянину текст “Звернення до землян” з тим, щоб усі мешканці міста 26 квітня в зазначений час щороку приєднувалися до спільної молитви за майбутнє Землі.

Отож географія”Спасенної планети” дедалі розширюється. Проте ця важлива акція стане повноцінною, матиме значний практичний ефект лише тоді, коли охопить більшу частину людства. Звичайно, для цього потрібні значні зусилля суспільних, державних та міжнародних організацій, усіх людей доброї волі. А чи набере акція чинності Дня Всепланетарної Молитви вже цього року — залежить саме від Вас, дорогий читачу! Розкажіть про неї родичам, друзям, знайомим. Прочитайте їм “Звернення до землян”. І 26 квітня (щороку!) з 20.00 до 20.10 за київським часом (з 17.00 за Грінвичем), запаливши свічки, приєднуйтесь до неї — у колі родини чи друзів, у храмі чи на одинці з Усевишнім та власною совістю. Відчуймо себе бодай у цей час єдиною Божою родиною, де кожен відповідає за кожного і за стан нашого спільного дому — Землі. І, дасть Бог, ми заслужимо кращої долі.


 

ЗВЕРНЕННЯ ЖЕРТВ ЧЕРНОБИЛЬСКОЇ КАТАСТРОФИ ДО КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ПЛАНЕТИ

 

Любий друже!

Ким би Ви не були — безпритульним жебраком чи можновладцем, праведником чи останнім грішником, видатним ученим чи домогосподаркою — почуйте наш голос із древнього Києва, з епіцентру Чорнобильської трагедії — останнього попередження Людству. Ви ж бо не можете не бачити, не відчувати, що всі ми, люди Землі, хибними вчинками, порочними ідеями, злими думками та нелюдськими діями привели планету

до останньої межі. І ніхто не порятує нас від неминучої загибелі, якщо самі не захочемо допомогти собі та всьому живому на Землі. Адже землетруси й повені, екологічні катаклізми, війни та хвороби — наслідок нашої жорстокості та бездуховності.

Хіба Ви, любий друже, можете не подбати в такий час про долю нашого спільного дому, тобто про власне майбутнє і майбутнє своїх дітей та онуків?! Політики не здатні на

це через недолугі протиріччя, що роз’єднують їх. Тільки ми всі разом спроможні зробити перший крок до Спасіння, розкаявшись у власних гріхах та байдужості до Святих Заповідей.

Згадайте, як бодай раз у житті Вам чудодійно допомогла сердечна молитва чи невимовне сильне бажання! Тож уявіть, яка то буде могуть, коли ми всі — кілька мільярдів — у кожному куточку планети, в одну і ту ж мить підведемо очі до неба та подтвердимо Господеві — Вищому Розуму Всесвіту — наше спільне прагнення Добра й Любові. Цей потужний енергетичний потік якщо не очистить ноосферу Землі від злоби, агресії, відчаю і зневіри, то зупинить її руйнацію, а скорботний день 26 квітня стане ще й Днем Надії на спасіння Людства.

Для цього від Вас, любий друже, потрібно так небагато:

26 квітня щороку з 20.00 до 20.10 за київським часом (17.00 — 17.10 за Грінвичем):

зупинитися, якщо Ви у дорозі, прокинутися, якщо Ви спите,

відкласти зброю, якщо Ви воюєте, відкинути на ці кілька хвилин

всі свої турботи, найприкріші образи та біди і:

  • якщо Ви віруєте в Ласку Божу, то зверніться з найщиріщою молитвою до Господа (своєю мовою, за своїми традициями) про очищення і спасіння власної душі та очищення і спасіння планети й людства;
  • якщо Ви не віруєте, то присвятіть ці кілька хвилин добрим, світлим думкам, щиро побажайте собі любити й допомагати ближнім — бодай одній живій душі.

Господь почує нас!

 

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *