ВЕЛИКІ КНЯЗІ КИЇВСЬКІ

25 Лютого, 2018

Олег Віщий — весна (?) 882— осінь 912.
Ігор Рюрикович (II) * — осінь 912 — осінь 945.
Ольга (II), жона Ігоря Рюриковича — осінь 945—957; регент біля сина
Святослава Ігоровича (III).
Святослав Ігорович —957 — серед, липня 969 (березень 972).
Ярополк Святославич (IV) — серед. липня 969 — 11.VІ.978; від. серед. липня
до березня 972 — намісник Святослава Ігоровича.
Володимир Святославич Великий (Святий) (IV) — 11. VI. 978.— 15.VІІ. 1015.
Святополк Ярополкович Окаянний (V) — 15.VІІ.1015—26ХI.1015.
Ярослав Володимирович Мудрий (V) — 26(27) .ХІ.1015—14.VIII.1018.
Святополк Ярополкович (удруге) — 14.VІІІ.1018 — зима 1018/19
Ярослав Володимирович (удруге) — зима 1018/19—20 II.1054; від початку
1024 до [весни] 1026 у Києві сиділи його посадники.
Ізяслав Ярославич (VI) — кінець лютого 1054—15.ІХ.1068.
Всеслав Брячиславич (VII) — I5.ІХ.1068— серед, квітня 1069.
Ізяслав Ярославич (удруге) — 2.V.10б9—22.ІІI.1073.
Святослав Ярославич (VI) — 22.ІIІ.1073—27.ХІІ.1076; спершу удвох із Всево-
лодом Ярославичем (VI).
Всеволод Ярославич — 1.1.1077—15.VІІ.1077.
Ізяслав Ярославич (утретє) — 15.VІІ.1077—3-Х.1078.
Всеволод Ярославич (удруге) — З.Х.1078- 12.ІV.1093.
Святополк Ізяславич (VII) — 24.ІV.1093—1б.ІV.1113.
Володимир Всеволодович Мономах (VII) — 20.ІV.1113—19.V.1125
Мстислав Володимирович Великий (VIII) — 20.V.1125—15.ІV.1132.
Ярополк Володимирович (VIII) — 17.ІV.1132—18.ІІ.1139.
Вячеслав Володимирович (VIII) — 22.ІІ.1139—4.ІІI.1139.
Всеволод Ольгович (VIII) — 5.III.1139—1.VІІІ.114б.
Ігор Ольгович (VIII) — 1.VІІІ.114б—13.VIII.114б.
Ізяслав Мстиславич (IX) — ІЗ.VІІІ.1146—[І.ІХ.] 1149.
Юрій Володимирович Долгорукий (VIII) — [2.ІХ.] 1149—20.VІІІ.1150.
Вячеслав Володимирович (удруге) — 20.VІІІ.1150 — (кілька годин).
Ізяслав Мстиславич (удруге) — 20.VІІІ.1150.—27.VIIІ.1150.
Юрій Володимирович (удруге) — [28.VІІІ.]1150.— [6.ІV.]1151.
Ізяслав Мстиславич (утретє) — [6.ІV.]1151.—13.ХІ 1154; з 8.IV.1151— разом
з Вячеславом Володимировичем (утретє).
Вячеслав Володимирович (продовження третього княжіння) — 13.ХІ.1154—
[8.ХІІ.] 1154; з 15(16).ХІ.1154 — разом зі Святославом Всеволодо-
вичем) (IX).
Ростислав Мстиславич (IX) — [8.ХІІ.] 1154—15.ХІІ.1154; з [8.ХІІ.]
до10.ХII.1154—разом з Вячеславом Володимировичем (кінець
його третього княжіння).
* У круглих дужках за йменням князя латинськими цифрами вказано сту
пінь покоління.
388
Ізяслав Давидович (VIII) — 1б.(17?).ХII.1154 — бл.20.III.1155.
Юрій Володимирович (утретє) — 20.ІII.1155—15.V.1157.
Ізяслав Давидович (удруге) — 19.V.1157—21.ХII.1158.
Мстислав Ізяславич (X) — 22.ХІІ.1158—12.ІV.1159.
Ростислав Мстиславич (удруге) — 12.ІV.1159—12.ІІ.11б1.
Ізяслав Давидович (утретє) — 12.ІІ.1161—6.IIІ.1161.
Ростислав Мстиславич (утретє) —6.ІІІ.1161—14.III.1167.
Володимир Мстиславич (IX)— бл.20.ІІІ.11б7—9.(10).V.11б7.
Ярополк Ізяславич (Х)—9(10).V.1167—15(12).V.1167.
Мстислав Ізяславич (удруге)— 15(12).V.1167—12.IIІ.11б9.
Гліб Юрійович (IX) — 12.IIІ.1169—20.ІІ.1170.
Мстислав Ізяславич (утретє) — 22.ІІ.1170—13.ІV.1170.
Гліб Юрійович (удруге) — 13.ІV.1170—20.1.1171.
Володимир Мстиславич (удруге) — 5.ІІ.1171—10.V.1171.
Михалко Юрійович (IX) — 12.(13).V.1171—[1.] VII.1171.
Роман Ростиславич (X) — [1.] VII.! 171—серед, лютого 1173.
Михалко Юрійович (удруге) — бл. 18.II.1173—23.ІІІ.1173; номінально; фак-
тично — його брат Всеволод Юрійович (IX).
Рюрик Ростиславич (X) — 24.І1І.1173—6.ІХ.1173.
Святослав Всеволодович (удруге) — 6.ІХ.1173—18(19).ХІІ.1173.
Ярослав Ізяславич (X) — 20.ХІІ.1173—друга пол. лютого 1174 (перерва—
12 днів).
Святослав Всеволодович (утретє)—друга пол. лютого 1174—поч. березня
1174 (12 днів).
Ярослав Ізяславич (продовження княжіння)—поч. березня 1174—кінець
1174.
Роман Ростиславич (удруге)—кінець 1174—19(?).VII.1176.
Святослав Всеволодович (учетверте)—20.VІІ.1176—кінець липня 1176
(тиждень?).
Роман (утретє), Мстислав, Рюрик (удруге) Ростиславичі (X) — кінець
липня 1176—поч. серпня 1176.
Святослав Всеволодович (уп’яте) — поч. серпня 1176— кінець літа — початок
осені 1180.
Рюрик Ростиславич (утретє)—кінець літа—початок осені 1180—літо
1181.
Святослав Всеволодович (ушосте)—літо 1181—[27.] VII.1194.
Рюрик Ростиславич (учетверте) — І.VІІІ.1194—літо (?) 1201.
Інгвар Ярославич (XI) — літо (?) — 1201—2(1).І.1203.
Рюрик Ростиславич (уп’яте) — 2(1).1203—серед, січня 1203.
Інгвар Ярославич (удруге) — серед, січня 1203—16.ІІ.1203.
Рюрик Ростиславич (ушосте) — 16.ІІ.1203—поч. лютого 1204.
Роман Мстиславич (XI) —початок лютого 1204—серед, лютого 1204 (два
тижні).
Інгвар Ярославич (утретє) — друга пол. лютого 1204— (кілька днів).
Ростислав Рюрикович (XI) — кінець лютого 1204— бл.25.VІ. (після 19.VІ.)
1205.
Рюрик Ростиславич (усьоме) — бл.25.VІ. (після 19.VІ.) 1205— серед.
серпня 1206.
Всеволод Святославич (X) — серед, серпня 1206 — жовтень (?) 1206.
Рюрик Ростиславич (увосьме) — жовтень 1206 — квітень 1207.
389
Всеволод Святославич (удруге) — квітень 1207 — кінець жовтня 1207.
Рюрик Ростиславич (удев’яте) — кінець жовтня 1207—весна 1210.
Всеволод Святославич (утретє) — весна 1210 — бл. 15 липня 1212.
Мстислав Романович (XI) — бл. 15 липня 1212 (один—два дні).
Інгвар Ярославич (учетверте) — бл. 17 липня 1212— кінець липня 1212.
Мстислав Романович (продовження княжіння) кінець липня 1212—31.V.
1223.
Володимир Рюрикович (XI) — початок червня 1223 — кінець травня 1235.
Ізяслав Мстиславич (XII) — кінець травня 1235— весна 1236.
Ярослав Всеволодович (X) —весна 1236—[10.ІV].123б.
Ізяслав Мстиславич (удруге) — [10.ІV].1236—травень 1236.
Володимир Рюрикович (удруге) — травень 1236—січень (?) 1238.
Ярослав Всеволодович (удруге) — січень (?) 1238— бл. 10.ІІІ.1238.
Михайло Всеволодович (XI) —серед, березня 1238—осінь 1239.
Ростислав Мстиславич (XII) — осінь 1239— зима (?) 1239 / 40.
Данило Романович (XII) — зима (?) 1239 / 40—6.ХІІ.1240; посадив у Києві
тисяцького Дмитра.
Михайло Всеволодович (удруге) — квітень 1241—весна 1243.
Ярослав Всеволодович (утретє) — весна 1243—30.1Х.1246; посадив у Києві
боярина Дмитра Єйковича.
390 

ГАЛИЦЬКІ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІ КНЯЗІ
(за М. Грушевським)
Володимирко, син Володаря (IX) 1141—1153
Ярослав (Осмомисл), син Володимирка (X) 1153—1187
Злег і Володимир, сини Ярослава (XI) 1187—1188
Роман, син Мстислава, князь волинський (XII) 1188—1189
Володимир (X), вдруге 1189—1199
Роман, вдруге 1199—1205
Данило, син Романа 1205—1206
Володимир Ігорович, (X) з чернігівських князів 1206—1208
Роман, брат Володимира (X) 1208—1209
Ростислав (XII), син Рюрика київського 1210
Роман (X), вдруге 1210
Володимир (X), вдруге 1210—1211
Данило (XII), вдруге 1211—1212
Мстислав Німий (XI), з князів волинських 1212—1213
Володислав (Кормильчич), боярин галицький 1213—1214
Коломан, королевич угорський 1214—1219
Мстислав Удатний (XI), з князів києво-смоленських 1219
Коломан, вдруге 1219—1221?
Мстислав Удатний (XI), вдруге 1221?—1228
Андрій, королевич угорський 1228—1230
Данило (XII), втретє 1230—1232
Андрій, королевич угорський, вдруге 1232—1233
Данило (XII), вчетверте 1233—1235
Михайло і син його Ростислав (XI), з князів чернігівських 1236—1238
Данило (XII), вп’яте . 1238—1264
Лев (ХНІ), син Данила (XII) 1264—1301?
Юрій (XIV), син Льва (XIII) 1301?—1308?
Лев (XV), син Юрія (XIV) 1308—1324
Юрій-Болеслав (XVI), з князів мазовецьких 1325—1340
Любарт (Дмитро), з князів литовських 1340—1349

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *