СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

5 Березня, 2018

Самилін В., Білецький В.

С 50 Спеціальні методи збагачення корисних копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 116 с.

ISBN 966-7804-58-5

У посібнику подано 20 лекцій зі спеціальних методів збагачення корисних копалин. Посібник відповідає освітньо-професійній програмі Міністерства освіти і науки України за фахом 7.09.0302 “Збагачення корисних копалин”.

Для студентів вузів, науковців та інженерно-технічних працівників збагачувальних фабрик.

Збагачення корисних копалин – це первинна обробка мінеральної сировини з метою підвищення концентрації корисних компонентів шляхом їх відокремлення від породних домішок у збагачувальних апаратах. Збагачення корисних копалин основане на відмінності фізичних та хімічних властивостей компонентів, що розділяються. При збагаченні більшості відомих мінералів використовується відмінність корисного компонента і пустої породи за:

 1. густиною (гравітаційні методи збагачення);
 2. змочуваністю водою (флотаційні методи збагачення);
 3. магнітними властивостями (магнітні методи збагачення).

Але інколи перераховані методи збагачення не прийнятні через відсутність у компонентів, що розділяються, контрастних відмінностей за вказаними ознаками. У цьому випадку застосовуються спеціальні методи, основані на відмінності корисного компонента і породи за:

 • кольором та блиском;
 • радіоактивним випромінюванням;
 • твердістю;
 • пружністю;
 • формою зерен;
 • коефіцієнтом тертя;
 • характером зміни грудок матеріалу при термічному впливі (декрипітацiя);
 • характером переведення компонентів твердих корисних копалин в інші фазовi стани (вилуговування);

а також за електрокінетичними властивостями поверхні мінералів і породи, їх адгезійними властивостями, ліофільністю, намагнічуваністю та ін.

Потрібно зазначити, що область застосування спеціальних методів збагачення значно менша, ніж традиційних. У більшості випадків спеціальні методи застосовуються в комбінації з гравітаційними, флотацiйними, магнітними методами збагачення або один з одним. У таблиці 1.1 наведено властивості мінералів і методи їх збагачення.

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *