Короткий нарис виробничої та наукової і громадської діяльності

7 Лютого, 2018

В.С.Білецького

Володимир Стефанович Білецький – відомий український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук, головний науковий співробітник Донецького державного технічного університету, дійсний член Наукового Товариства ім.Шевченка. Народився в с. Матвіївка (Січ) Вільнянського р-ну Запорізької області. З 50-и років життя Володимира Білецького більше 30-и тісно пов’язані з гірничими науками, з Донбасом.

В 1967 р. В.С.Білецький після закінчення середньої школи в м.Вільнянськ на Запоріжчині поступає в Дніпропетровський гірничий інститут (нині Національна гірнича академія України) на електротехнічний факультет і закінчує його з відзнакою в 1972 р., одержуючи диплом гірничого інженера-електрика зі спеціалізації “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. В період з 1972-1974 рр. служив у армії, офіцер-танкіст, командував взводом, ротою середніх танків у Групі радянських військ у Німеччині. З 1974 р. – інженер-дослідник і аспірант Дніпропетровського гірничого інституту за фахом “Автоматизація виробничих процесів”. З 1976 р. працює старшим механіком з автоматизації в шахтоуправлінні ім.Орджонікідзе ВО “Макііввугілля”, а з кінця 1977 р. – старшим інженером і науковим співробітником в Макіївському науково-дослідницькому інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості. В 1978 р. закінчує аспірантуру і з 1980 р. по сьогодні працює в Донецькому державному технічному університеті.

В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Технологічні основи раціонального використання масляної грануляції для обезводнення і облагороджування вугілля, що передається гідравлічним транспортом”. У 1988 р. нагороджений грамотою і знаком “Винахідник СРСР”. В 1989 році В.С.Білецькому присвоєно наукове звання “старший науковий співробітник”. В 1994 р. захистив докторську дисертацію “Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля та вуглевміщаючих продуктів”. У 1995 р. розробив концепцію і виступив співзасновником всеукраїнського наукового аналітично-інформаційного журналу “Схід”, який згодом було зареєстровано у ВАК України з філософських, історичних, політичних та економічних наук, з 1998 р. – шеф-редактор цього журналу. В 1996 р. стає членом Літньої лабораторії Росії та Східної Європи Ілінойського університету. В цьому ж році починає вести аспірантуру зі спеціальності “Збагачення корисних копалин”, з 1998 р. – член спеціалізованої вченої ради при Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України. В жовтні 1998 року обраний дійсним членом Наукового Товариства ім.Шевченка – першої української наукової академічної організації. Під час стажування в США в 1998 р. одержує Сертифікат Місісіпського Консорціуму вищих навчальних закладів з інтернаціонального розвитку. Член редколегії фахового часопису “Збагачення корисних копалин” (Національна гірнича академія, м.Дніпропетровськ).

В.С.Білецький – активний вчений, автор біля 200 друкованих наукових праць, в тому числі 4-х монографій і 2-х фахових словників, бл.60 винаходів. Проводив дослідження в ряді наукових шкіл – Національній гірничій академії України, Донецькому державному технічному університеті, Харківському політехнічному інституті, Інституті фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інституті біоколоїдної хімії НАН України, МакНДІ, Дзержинській філії ЛенНДІхіммашу, Інституті “ВННИПИГидротрубопро-вод”, Інституті “ИРГИРЕДМЕТ” та ін. Учасник ряду міжнародних фахових конференцій в США, Україні, Польщі, Росії, Чехії, Німеччині, Туреччині, Японії, Китаї і т.д.

Поряд з науковою роботою В.С.Білецький відомий як активний громадсько-політичний діяч. У 1989 р. виступає в Донецьку як один з фундаторів найбільш масової вітчизняної громадської організації – Товариства української мови (ТУМ) ім. Т.Г.Шевченка і Народного Руху України (НРУ). Очолює Донецьке обласне ТУМ з 1989 р. В 1990-96 рр. входить до ряду керівних органів НРУ – Ради Колегій та Ради Національностей Великої Ради Руху та Донецького обласного Проводу Руху. В 1992-94 рр. активно співпрацює в газетах “Східний часопис” та “Козацький край”, входить в число фундаторів цих видань, працює як заступник редактора і редактор ряду випусків. В 1994 р. розробляє концепцію нової дослідно-видавничої фундації на Донбасі – Українського культурологічного Центру, виступає його співзасновником і очолює з 1994 р. В 1997-99 рр. разом з колегами (В.Оліфіренко, І.Пасько, інші) організує Донецькі обласні відділення НТШ та товариства “Україна”, разом з інж. Є.Кістьянцом та інш. – КП “Східний видавничий дім”, які готують і видають до 20 книг на рік (головно – монографії, підручники та посібники для шкіл і вузів), стали учасниками і лауреатами ряду регіональних і всеукраїнських форумів. З 1998 р. В.С.Білецький очолює Раду старійшин “Кальміуської паланки”. З 1999 р. – член дорадчої Ради з питань національностей Донецької обласної державної адміністрації.

В.С.Білецький нагороджений рядом громадських та державних відзнак: Грамотою Товариства “Україна”, “Золотою грамотою” Донецького ТУМ, Реєстровою грамотою українського козацтва, пам’ятною медаллю “Юрій Дрогобич” (на 500-у річницю з дня виходу в світ першої друкованої книги українського автора), відзнакою “Св. Архистратиг Михаїл”, Грамотою ІІІ та ІУ форуму “Книжкова справа Донбасу” та ін.

Спортивні уподобання В.Білецького – альпінізм, гірський туризм. В цільових походах, експедиціях пройдено тисячі кілометрів по Кавказу, Криму, Ала-Тау, в Українських Карпатах, районі Словацьких Татр, Байкалу, відвідано Великі Озера, Апалачський р-н, Передтяншання.

Сьогодні 50-річний український вчений і громадський діяч Володимир Білецький знаходиться у роквіті творчих сил, повний енергії і нових планів.

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ В.БІЛЕЦЬКОГО

Наукові інтереси В.С.Білецького багатопланові.

В галузі технічних наук значний доробок вчений має в галузях: технології і управління процесами збагачення корисних копалин, на стику прикладних наук “збагачення – гідравлічне транспортування вугілля”, у вугільних технологіях, у створенні національної термінологічної системи в гірництві.

Зокрема, висунута оригінальна ідея і опрацьовано наукові основи комплексної діагностики та оптимального поєднання функцій процесів “усереднення-збагачення вугілля” із застосуванням спектрального аналізу збурень.

Опрацьована концепція управління процесом відсадки шляхом “адаптаційних змін геометрії” конструктивних елементів машини і на цій основі розроблено біля 10 нових технічних рішень на рівні винаходів.

Розроблено наукові основи та вітчизняна технологія масляної агломерації вугілля. Технологія доведена до промислової апробації на вуглезбагачувальних фабриках Донбасу та впровадження на Авдіївському КХЗ. Опрацьовано ряд прикладних напрямків застосування масляної агломерації – для обезводнення вугілля, перезбагачення флотовідходів, в поєднанні “обезсолення-агломерація” для т.зв. “солоного” вугілля тощо.

Виконано теоретичне обгрунтування та розробка нової технології магістрального гідротранспорту вугілля на основі поєднання процесів “гідротранспорт-масляна агломерація”. Одержані результати використані в проектах магістральних вуглепроводів та включені в Банк промислової та технічної інформації (БПТІ ЮНІДО) ООН.

В.С.Білецьким вперше проведено комплексне дослідження технологічних властивостей нового виду продукту – вуглемасляного грануляту як об’єкту гідравлічного транспортування, спалювання, коксування, застосування вуглемасляних гранул як носіїв при адгезійному збагаченні золота.

В.С.Білецьким висунута цікава гіпотеза про специфічність адгезійних зв’язків речовин з надмолекулярною структурою.

Особливу вагу має робота вченого в галузі розробки національної української термінологічної системи в гірничій галузі, над чим він працює останні 5 років. За цей період за його авторством вийшов фаховий Словник спеціальних термінів у збагаченні корисних копалин на 1000 термінів та Термінологічний гірничий словник за заг. редакцією В.С.Білецького на 5000 термінів. Готується до друку в 2000 р. “Енциклопедичний гірничий словник”, над яким працюють десятки провідних науковців України. Цей ініціативний проект очолює і координує д.т.н. В.С.Білецький. У подальшому на базі цих видань планується робота над “Гірничою енциклопедією”.

В галузі гуманітарних наук В.С.Білецький має доробок з питань розвитку “третього сектору” в Україні, формування сучасної української еліти, стратегії і тактики дій правоцентристських партій в передвиборчий період, факторів консолідації сучасної української нації, зокрема, мови як об’єднавчого чинника.

Цікаві ідеї висунуті з питань глобального розвитку релігій, зокрема, концепція “Бог-Розум” як шлях до єдності інтелекту і віри. Виконані дослідження і узагальнення в питанні тривалості існування цивілізацій.

Наукова і громадська діяльність вченого сьогодні у розквіті творчої зрілості.

Покажчик друкованих праць В.С.Білецького

НАУКОВІ ПРАЦІ

А1. Технічні науки

1976

 1. Автоматизация топочного узла сушил углеобогатительных фабрик// А.И.Лазорин, В.С.Белецкий. Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1976. – 10 с. – Деп. в ЦНИЭИуголь, 1976, No 523.

 2. Структурная реализация систем автоматического управления барабонными сушильными установками// А.И.Лазорин, В.С.Белецкий, А.И.Мокрый, В.П.Цыба. Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1976. – 9 с. – Деп. в ЦНИЭИуголь, 1976, No 522.

 3. К вопросу автоматизации комплексов усреднения-обогащения на углеобогатительных фабриках/ А.А.Иванов, А.И.Лазорин, В.С.Белецкий/ Материалы III национальной болгарской конференции по автоматизации в горнодобывающей промышленности. Варна, 1976, Раздел Г. С.74-81.

1977

 1. А.с. 543409 СССР, М. Кл2 В03 В 13/00. Способ автоматического регулирования выгрузки тяжелых продуктов из отсадочной машины/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий – No2110782/03 ; Завл. 28,02.75; Опубл. 25. 01.77. Бюл.No 3.

 1. Выбор способа регулирования режимных параметров отсадочных машин/ А.А.Иванов, А.И.Лазорин, В.С.Белецкий// Горная электромеханика и автоматика. – К.: Техніка. – 1977. – вып.30.

 1. Исследование зольности рядовой шихты как случайной функции времени/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий // Горная электромеханика и автоматика. – К.: Техніка. – 1977. – вып.31.

 1. К вопросу формирования управляющего воздействия в системах автоматического управления процессами обогащения/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий // Горная электромеханика и автоматика. – К.: Техніка. – 1977. – вып.31.

 1. Повышение точности прогнозирования состава рядовой шихты и продуктов обогащения на углеобогатительных фабриках/ А.И.Лазорин, В.С.Белецкий, В.Ф.Туровцев // Обогащение полезных ископаемых. – К.: Техніка. – 1977. – вып.21.

1978

 1. О зависимости качества концентрата от гранулометрического состава углей / А.И.Лазорин, В.С.Белецкий, В.Ф.Туровцев, А.И.Мокрый // Обогащение полезных ископаемых. – К.: Техніка. – 1978. – вып.22.

1980

 1. А.с. 753466 СССР, М. Кл3 В03 В 13/00. Способ автоматического регулирования выгрузки тяжелых продуктов из отсадочной машины/ В.С.Белецкий – No 2480050/22-03 ; Завл. 28.04.78; Опубл.07.08.80. Бюл.No 29.

 1. А.с. 776635 СССР, М. Кл3 В03 В 5/24. Устройство для послойной выгрузки продуктов разделения из отсадочной машины / В.С.Белецкий – No 2509761/22-03 ; Завл. 1.07.77; Опубл.07.11.80. Бюл.No 41.

1981

 1. А.с. 795566 СССР, М. Кл3 В03 В 3/28. Устройство для регулирования скорости продвижения материала в камере отсадочной машины / В.С.Белецкий – No 2723685/22-03; Завл. 03.01.79; Опубл.15.01.81. Бюл.No 2.

 2. А.с. 829178 СССР, М. Кл3 В03 В 13/04. Способ автоматического регулирования выгрузки отсадочной машины/ В.С.Белецкий – No 2729762/22-03; Завл. 17.01.79; Опубл.15.05.81. Бюл.No 18.

 3. А.с. 880490 СССР, М. Кл3 В03 В 5/24. Устройство для регулирования разгрузки продуктов разделения в отсадочной машине / В.С.Белецкий – No 2736949/22-03 ; Завл. 18.01.79; Опубл. 15.11.81. Бюл.No 42.

1982

 1. А.с. 919743 СССР, М. Кл3 В03 В 5/10. Отсадочная машина / В.С.Белецкий – No 2839263/22-03 ; Завл. 14.11.79; Опубл. 15.04.82. Бюл.No 14.

 2. Некоторые новые направления в развитии управления отсадкой // В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич. Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1982. – 15 с. – Деп. в ЦНИЭИуголь, 1982, No 2514.

 3. Масляная грануляция как эффективный метод подготовки угля к гидротранспорту //А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий. Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1982. – 9 с. – Деп. в ЦНИЭИуголь, 1982, No 2515.

 4. Исследование влияния кислотно-щелочного воздействия на результаты селективного гранулирования угля марки Г // А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, О.Е.Григорюк. Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1982. – 18 с. – Деп. в ЦНИЭИуголь, 1982, No 2402.

1983

 1. А.с. 1030020 СССР, М. Кл3 В03 В 13/00. Устройство контроля степени разделения материала в многокамерной отсадочной машине / В.С.Белецкий – No 2900718/22-08 ; Завл. 24.03.80; Опубл. 23.07.83. Бюл.No 27.

 2. А.с. 1030017 СССР, М. Кл3 В03 В 5/24. Устройство для послойной выгрузки продуктов разделения из отсадочной машины / В.С.Белецкий – No 3379514/22-03 ; Завл. 07.01.82; Опубл. 23.07.83. Бюл.No 27.

 3. А.с. 1045933 СССР, М. Кл3 В03 В 13/00. Способ управления масляной агломерацией / В.С.Белецкий – No 3408507/22-02; Завл. 19.03.82; Опубл. 07.10.83. Бюл.No 37.

 4. Исследование системы подготовки и транспортирования угля вида “масляная грануляция-гидротранспорт-обезвоживание” методом физического моделирования // В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, Ю.Ф.Власов, Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, П.Л.Креймер, Н.В.Гриценко, В.Ф.Круть, В.П.Матвиенко, Л.П.Дегтярев. – Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1983. – 42 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, 1983, No 1007, Ук-Д, 83.

 5. Исследование гидротранспортирования угля с углемасляными гранулами / Ю.Ф.Власов, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, П.Л.Креймер, В.С.Белецкий // Промышленный транспорт. – 1983. – No 12.

 6. Роль взаимодействия между углем и связующим в структурообразовании углемасляных комплексов / В.С.Белецкий, Ш.Ж.Курманкулов, Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, Н.И.Ткач. – Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1983. – 9 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, 1983, No 7689, Ук-Д, 83.

 7. Масляная агломерация – эффективный метод обогащения и обезвоживания тонкодисперсного угля / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий / Тезисы докладов регионального совещания. г.Фрунзе. 1983.

1984

 1. А.с.1093747 СССР, М. Кл3 Е 02 В 3/02. Способ закрепления грунта / В.С.Белецкий – No 3492582/29-15; Завл. 20.09.82; Опубл. 23.05.84. Бюл.No 19.

 2. Гидротранспорт угля с масляной грануляцией / В.С.Белецкий // Промышленный транспорт. – 1984. – No 6.

 3. Методика препарирования углемасляного гранулята для микроскопических исследований его структуры / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, И.П.Кузнецова // Заводская лаборатория. – 1984. – No 2. С.59-60.

 4. О влиянии кислотно-щелочного воздействия на процесс масляной грануляции / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий // Обогащение полезных ископаемых. – К.: Техніка. – 1984. – вып.34.

 5. Влияние кислотно-щелочного воздействия на образование угле-масляных конгломератов / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.И.Рыбаченко, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, К.Ю.Чотий // Химия твердого топлива. – 1984. – No 2, С.133 -138.

 6. К вопросу о грануляции ультратонких высокозольных угольных пульп малой плотности / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, Т.В.Карлина, О.Е.Григорюк, Н.Е.Гриценко // Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1984. – 28 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, 1984, No 27, Ук-Д, 84.

 7. Изменение поверхностных свойств угля в процессе длительного пребывания в условиях, имитирующих гидротранспорт / А.Т.Елишевич, В.И.Рыбаченко, В.С.Белецкий, Н.Г.Корженевская, Л.В.Лукьяненко, К.Ю.Чотий // Химия твердого топлива. – 1984. – No 1.

 8. Исследование процесса пеллетирования угольной гидросмеси с целью ее обезвоживания / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, О.Е.Григорюк // Известия вузов. Горный журнал. – 1984. – No 4.

 9. Обезвоживание угольной гидросмеси методом масляной грануляции / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, Т.В.Карлина // Обогащение полезных ископаемых. – К.: Техніка. – 1984. – вып.34, С. 78-82.

 10. Структура и свойства углесвязующих конгломератов / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий // Изменение свойств угля при химических и физических воздействиях. – К.: Наукова думка. – 1984. – 118 -135.

 11. А.с.1082723 СССР, М. Кл3 В 65 G 53/30. Способ подготовки угля к гидротранспорту / А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, П.В.Сергеев, Л.А.Коткина – No 3427396/27-11; Завл. 21.04.82; Опубл. 30.03.84. Бюл.No 12.

 12. А.с.1114469 СССР, М. Кл3 В 03 В 13/00. Способ управления процессом масляной агломерации / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Т.В.Карлина – No 3613558/22-03; Завл. 24.05.83; Опубл. 23.09.84. Бюл.No 35.

 13. А.с.1082484 СССР, М. Кл3 В 03 В 13/00. Способ управления процессом масляной агломерации /А.Т.Елишевич, Н.Д.Оглоблин, В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин – No 3458486/22-03; Завл. 28.04.82; Опубл. 30.03.84. Бюл.No 12.

 14. А.с.1125050 СССР, М. Кл3 В 03 В 7/00. Способ обезвоживания угольной гидросмеси / Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, Ю.Л.Папушин, В.С.Белецкий, Ю.Г.Свитлый, Т.В.Карлина, Л.А.Коткина, О.Е.Григорюк – No 3408535/23-26; Завл. 17.03.82; Опубл. 23.11.84. Бюл.No 43.

1985

 1. Элементы теории процесса масляной грануляции / В.С.Белецкий // Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1985. – 17 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, 1985, No 2626.

 2. Методика расчета количества связующего вещества, потребного на масляную грануляцию угля / В.С.Белецкий // Донецк. Политехн. ин-т – Донецк, 1985. – 5 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, 1985, No 2109.

 3. Частичная масляная грануляция угля в магистральном трубопроводе – перспективный метод интенсификации обезвоживания гидросмеси / В.С.Белецкий, Т.В.Карлина, А.Т.Елишевич // Обогащение полезных ископаемых. – К.: Техніка. – 1985. – вып.35, С. 76-80.

 4. Обезвоживание гидравлически транспортируемых углей методом масляной грануляции / В.С.Белецкий // Обогащение и брикетирование угля: Реф. на картах. ЦНИЭИуголь. – 1985. – вып.3.

 5. Обогащение угля, передаваемого по МГТС / Т.В.Карлина, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, В.Г.Самойлик // Исследование технологии и оборудования терминальных комплексов магистрального гидротранспорта. – М.: ЦНТИ и П. – 1985. – С.31-38.

 6. Использование масляной грануляции при подготовке угля к транспортированию по МГТС / Т.В.Карлина, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий // Исследование технологии и оборудования терминальных комплексов магистрального гидротранспорта. – М.: ЦНТИ и П. – 1985. – С.45-49.

 7. Использование процесса масляной агломерации для облагораживания и обезвоживания углей / А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий // Перспективы использования угля и продуктов его переработки в народном хозяйстве. – К.:УкрНИИНТИ. 1985, 2 с.

 8. А.с.1155514 СССР, М. Кл4 В 65 D 90/22. Способ подготовки резервуара к ремонту / В.С.Белецкий, В.С.Файнштейн – No 3378303/28-13; Завл. 05.01.82; Опубл. 15.05.85. Бюл.No 18.

 9. А.с.1158460 СССР, М. Кл4 В 65 G 53/30. Способ подготовки угля к гидравлическому транспортированию с последующим обезвоживанием / Ю.Ф.Власов, В.С.Белецкий, Т.В.Карлина, Ю.Г.Свитлый, А.Т.Елишевич, П.Л.Креймер – No 3612249/27-11. Завл. 27.06.83; Опубл. 30.05.85. Бюл.No 20.

 10. А.с.1133197 СССР, М. Кл4 В 65 G 53/30. Способ подготовки гранулята к гидравлическому транспортированию / Т.В.Карлина, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Ю.Г.Свитлый, Ю.Ф.Власов, П.Л.Креймер – No 3612308/27-11; Завл. 29.06.83; Опубл. 07.01.85. Бюл.No 1.

 11. А.с.1174464 СССР, М. Кл4 С 10 L 9/00. Способ масляной грануляции угля из суспензии уголь-вода / Н.Д.Оглоблин, А.Т.Елишевич, В.С.Белецкий, Ю.Л.Папушин, П.В.Сергеев, О.Е.Григорюк – No 3501477/23-26; Завл. 15.10.82; Опубл. 23.08.85. Бюл.No 31.

 12. А.с.1152959 СССР, М. Кл4 С 10 L 9/00. Способ обезвоживания углемасляного гранулята / В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Т.В.Карлина – No 3595803/23-26; Завл. 24.05.83; Опубл. 30.04.85. Бюл.No 16.

 13. А.с.1151770 СССР, М. Кл4 F 23 K 1/02. Способ подготовки низкореакционного угля к сжиганию / Н.Б.Барбышев, В.С.Белецкий, А.Т.Елишевич, Л.А.Коткина, Л.А.Ливертовский, Н.Д.Оглоблин, Ю.Л.Папушин – No 3744607/24-06; Завл. 30.05.84; Опубл. 23.04.85. Бюл.No 15.

Leave a Reply:

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *