Білецький Володимир Проектування збагачувальних фабрик   Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів спеціальності “Збагачення корисних копалин” вищих навчальних закладів Східний видавничий дім Донецьк-2002 ББК33.4-4 УДК 622.7 С-50 Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик. — Донецьк, Східний видавничий дім, 2002. — 269 с. ISBN 966-7804-42-9 Викладено вимоги до змісту і обсягу проектно-кошторисної документації проектів збагачувальних фабрик. Розглянуто питання про вибір і розрахунок схем збагачення корисних…

Мова і нація

20 Вересня, 2018

Іванишин Василь Мова і нація ББК 81.2УКP І 19 У наш час у свiтi спостерiгається масовe зацiкавлення мовними проблемами. Буквально вибухового характеру воно набуло в Українi, особливо у схiдних її регiонах. Люди свiдомо чи, здебiльшого, iнтуїтивно вiдчувають життєву важливiсть вирiшення цих проблем для перспектив нацiонального розвою. Численнi публiкацiї на мовну тематику в пресi мають переважно полемiчний, агiтацiйно-величальний чи безадресно-звинувачувальний характер. Принагiднi i фрагментарнi у своiй масi, часто перенасиченi плаксивою емоцiйнiстю…

ГРЕЦЬКА МОВА

9 Вересня, 2018

одна з індоєвропейських мов; поширена у Греції (9,5 млн.), на Кіпрі (0,5 млн.), а також у Пд. .Албанії, Єгипті, Пд. Італії та в Україні. Усього бл. 12,2 млн мовців. У Греції та на Кіпрі грецька є офіційною мовою. У межах західної діалектної області індоєвропейських мов грецька мова знаходилася у найтісніших генетичних зв’язках з давньомакедонською мовою. В історії грецької мови виділяють три основні періоди: давньогрецький (від 14ст. до н.е. до 4ст.…

Мафія і україна

3 Вересня, 2018

Штепа Павло Мафія і україна Книга „Мафiя” (1971) – вищий етап iсторико-філософського синтезу творчості Павла Штепи. У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях розповідається про діяльність манiпулятора свiтової гри двох останнiх третин двадцятого столiття – всесвiтньої мафiї – страшної фiнансової потуги, яка поєднує в собi наймахровiший фiнансовий капiталiзм з псевдосоцiалiстичною iдеологiєю i по сутi становить собою єдине цiле, попри свiй умовний розподiл на захiдний „лiберальний демократизм” та московський комунiстичний…

ЩО ТАКЕ УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ Революційні події, що розпочалися вслід за Першою світовою війною і глибоко змінили політичний ландшафт Центральної і Східої Європи, становлять серйозний виклик для кожного історика, який намагатиметься охопити весь складний і багатовимірний характер цього явища. Це особливо вірно, коли йде мова про цей період в українській історії. Протягом цього драматичного періоду в Україні відбувалося зразу декілька переплетених і більш-менш одночасних конфліктів: — до кінця 1918 р. тривала…