Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи