Стецюк Валентин – Дослідження передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі (Перша книга)(Скорочений варіант для Інтернету)