Рудницький Юрій – “Московський фактор” у козацько-хлопських виступах на Задніпров’ї в 30-х роках XVII століття.