Розробка наукових основ і способів селективної масляної агрегації вугілля