Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи збірник наукових праць