Визначення основних категорiй навчального тексту i проблеми створення пiдручника з української мови для студентiв-нефiлологiв