Гуманістична спрямованість філософсько-правових поглядів Феофана Прокоповича