Плахтій Тетяна – Поетика драм Миколи Куліша: традиції та новаторство (цикл статей)