Масовокомунікаційні тексти як мовленнєві стимулятори вивчення рідної мови