«П’ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття)