Місце Січі в політичній структурі Речі Посполитої, а згодом Гетьманщини та царської Росії