Байдебура Павло: Вибрані твори. Спогади про письменника. Дослідження творчості