Бердник Олена “Исторія русовъ” як метатекст “ИСТОРІЯ РУСОВЪ” ЯК МЕТАТЕКСТ Донецьк — 2002 УДК 82 — 9.0 ББК Ш43(4УКР)(=411.4)4*001 Б У монографії наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що виявляється в доцільності застосування поняття “метатекст” щодо словесного мистецького тексту. В аналітичній частині дослідження доводиться масштабність художності давнього вербального мистецького тексту “Історія Русів”, необхідною передумовою чого стало осмислення метатексту як філологічного й спеціального теоретико-літературного поняття актуального для теоретико-літературознавчого аналізу.…

Процес відновлення українських шкіл в промислових центрах Донеччини‚ перш за все в Донецьку‚ мав довгу і складну історію‚ пов’язану з небажанням цього з боку керівників різних рівнів‚ а також при мовчазній пасивності малоросів щодо українських шкіл на Донбасі. Варто нагадати‚ що в довоєнному Донецьку таких шкіл були десятки‚ а найпрестижнішою була українська СШ ? 1‚ в приміщенні якої сьогодні розташоване управління залізниць… Остання українська школа “померла” в Донецьку в 1986…

Природничі науки

6 Січня, 2018

Баран Маркіян: поштова програма Eudora Баран Р.Т., Баран Л.М.: Проблеми методології викладання навчального курсу “Юридична відповідальність на транспорті” та напрямки їх вирішення Баран Руслан: Повітряний кодекс України: внесення змін‚ уточнень та доповнень – нагальні вимоги й потреби часу [ txt-файл ] [ doc-файл ] Білецький Володимир: Дослідження корисних копалин на збагачуваність (zip-архіви) [ зміст ] [ частина 1-2 ] [ частина 3 ] [ частина 4 ] [ частина 5 ] [ частина 6 ] [ частина 7 ] [ частина 8 ] [ додатки ] Технологія збагачення корисних копалин (zip-архіви) [ макет…

АБАЗИН АНДРІЙ … АХМЕД III БАБЕНКО ВІРА … БУЧМА АМВРОСІЙ МАКСИМІЛІАНОВИЧ ВАГИЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ … ВЯЗЛОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ ГАБРУСЕВИЧ ІВАН … ГУЦУЛЬСЬКО-БУКОВИНСЬКИЙ ЛЕГІОН ДАВИД ІГОРОВИЧ … ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ ЕЛЕКЦІЙНИЙ СЕЙМ … ЕРЛЕ АЛЬФОНС ЄВГЕНІЙ IV … ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ЖВАНЕЦЬКА ОБЛОГА … ЖУЧЕНКО ФЕДІР ЗАБІЛА (Забелло) ПЕРМЕН ПЕТРОВИЧ … ЗОЛОТНИК (златник) ІБН БАТУТА … “ІСТОРІЯ РУСІВ” ЙОАКИМ САВЙОЛОВ … ЙОСИФ II КАВАЛЕРІДЗЕ ІВАН ПЕТРОВИЧ … КАРАДЖИЧ ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАЗИН ВАСИЛЬ…